Joukkueen säännöt

Pelisäännöt joukkueen pelaajille

 1. Kuuntelemme tarkasti valmentajien ohjeita ja toimimme niiden mukaisesti.
 2. Tsemppaamme ja teemme parhaamme aina harjoituksissa ja peleissä loppuun asti.
 3. Kannustamme aina omia pelikavereita
 4. Emme milloinkaan kiroile, hauku, töni tai kiusaa ketään.
 5. Tulemme aina ajoissa paikalle kaikkiin joukkueemme tapahtumiin.
 6. Keskitymme ja rauhoitumme aina ennen peliä.
 7. Emme syö karkkia tai muita vastaavia herkkuja ennen harjoituksia, pelejä tai pelien välissä.
 8. Kunnioitamme vastustajia ja tuomareita.
 9. Käyttäydymme ja puhumme asiallisesti edustaessamme joukkuetta.
 10. Huolehdimme omista pelivarusteistamme ja tavaroistamme. 

 

Pelisäännöt vanhempien ja joukkueen-/valmennusjohdon välille

 1. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omalla mielipiteellään ja osallistua konkreettisesti joukkueen toiminnan kehittämiseen. Mielipiteitä ja kehitysideoita käsitellään joukkueenjohdon toimesta vähintään 3 kertaa vuodessa pidettävissä vanhempainkokouksissa.
 2. Kaikki kunnioittavat sovittua työnjakoa joukkueen johtamisessa, valmentamisessa, huoltamisessa, muussa tukemisessa ja kannustamisessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valmentajien annetaan keskittyä valmentamiseen, peluutukseen ja pelin kehittämiseen, rahastonhoitajan joukkueen taloudenhoitoon jne.
 3. Kaikki mahdollinen palaute vanhemmilta joukkueenjohdolle ja valmennukselle pyritään antamaan rakentavasti, mutta kuitenkin mahdollisimman suoraan ja nopeasti tarvittavan reagoinnin varmistamiseksi. Pääasiassa viestinvälittäjänä vanhempien ja valmennuksen välillä toimii joukkueenjohtaja. Joukkueenjohto ja valmennus sitoutuvat aina vastamaan kaikkeen saamaansa palautteeseen.
 4. Sitoudumme välittämään mahdollisimman paljon pelaajien omaa palautetta valmennukselle ja joukkueenjohdolle.
 5. Joukkueenjohto sitoutuu viestittämään kaikista joukkuetta ja valmennusta koskevista asioista aktiivisesti ja mahdollisimman ennakoivasti pelaajia sekä vanhempia.
 6. Valmentajat, joukkueenjohto ja vanhemmat puhuvat joukkueen toiminnasta julkisesti (mukaan lukien omien lastensa kuullen) mahdollisimman positiivisesti ja sitä kautta itse rakentavat myönteistä ilmapiiriä joukkueelle. Mahdollinen kritiikki välitetään kohdan 3 mukaisesti mahdollisimman suoraan joukkueenjohdolle tarvittavia muutostoimia varten.
 7. Kaikki sitoutuvat puuttumaan välittömästi havaitsemaansa kiusaamiseen. Vakavammissa tapauksissa informoidaan heti myös joukkueen paikalla olevia toimihenkilöitä ja joukkueenjohtajaa.