Joukkueen säännöt

Vanhempien säännöt:


1. Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että pelaaja tulee ajoissa harjoituksiin ja peleihin. Osallistumisesta tai poissaolosta ilmoitetaan (jalkkis.net) hyvissä ajoin. Saman päivän poissaoloista laitetaan viesti valmentajalle tai joukkueenjohtajalle.

2. Vanhemmat pitävät huolta, että pelaajalla on asianmukainen varustus harjoituksissa ja peleissä.

3. Harjoituksissa ja peleissä pelaajia ohjaavat valmentajat. Antakaa lasten pelata rauhassa valmentajien ohjeiden mukaisesti. Peleissä vanhemmat ja valmennus eri puolilla kenttää.

4. Peleissä kannustamme koko joukkuetta. Emme huuda ohjeita kentän laidalta. Emme myöskään arvostele tuomaria, pelaajia tai valmentajia.

5. Vanhemmat ovat omalla käytöksellään esimerkkinä sekä kentällä, että sen ulkopuolella. Emme tule joukkueen tapahtumiin alkoholin vaikutuksen alaisena, emmekä myöskään tupakoi joukkueen läheisyydessä.

6. Kannustamme lapsia omatoimiseen harjoitteluun.

7. Välitämme mahdollisimman paljon pelaajien omaa palautetta valmennukselle ja joukkueenjohdolle.


Säännöt vanhempien ja joukkueen-/valmennusjohdon välille


1. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omalla mielipiteellään ja osallistua konkreettisesti joukkueen toiminnan kehittämiseen. Mielipiteiden ja kehitysideoita kerätään joukkueenjohdon toimesta säännöllisesti sähköpostilla sekä vähintään 2 kertaa vuodessa pidettävissä vanhempainkokouksissa.

2. Kaikki kunnioittavat sovittua työnjakoa joukkueen johtamisessa, valmentamisessa, huoltamisessa, muussa tukemisessa ja kannustamisessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valmentajien annetaan keskittyä valmentamiseen, peluutukseen ja pelin kehittämiseen, rahastonhoitajan joukkueen taloudenhoitoon jne.

3. Kaikki mahdollinen palaute vanhemmilta joukkueenjohdolle ja valmennukselle pyritään antamaan rakentavasti, mutta kuitenkin mahdollisimman suoraan ja nopeasti tarvittavan reagoinnin varmistamiseksi. Pääasiassa viestinvälittäjänä vanhempien ja valmennuksen välillä toimii joukkueenjohtaja. Joukkueenjohto ja valmennus sitoutuvat aina vastamaan kaikkeen saamaansa palautteeseen.

4. Joukkueenjohto sitoutuu viestittämään kaikista joukkuetta ja valmennusta koskevista asioista aktiivisesti ja mahdollisimman ennakoivasti pelaajia sekä vanhempia.

5. Valmentajat, joukkueenjohto ja vanhemmat puhuvat joukkueen toiminnasta julkisesti (mukaan lukien omien lastensa kuullen) mahdollisimman positiivisesti ja sitä kautta itse rakentavat myönteistä ilmapiiriä joukkueelle. Mahdollinen kritiikki välitetään kohdan 3 mukaisesti mahdollisimman suoraan joukkueenjohdolle tarvittavia muutostoimia varten.