Maksut

Valtti P10 joukkueen tilikausi on 1.1. - 31.12.

Pelaajan maksut

Pelaajien maksut koostuvat joukkueen kuukausimaksusta, pelipassista (lisenssi & vakuutus) sekä Valtin seuramaksusta.

Joukkueen kuukausimaksu on 70 € kilparyhmän pelaajalta ja 55 € muilta .Laskutus tapahtuu kolmen kuukauden välein aina kolmelle seuraavalle kuukaudelle eli maaliskuussa laskutetaan huhti-, touko- ja kesäkuun maksut. Kuukausimaksuilla katetaan kenttämaksut, seuravalmentajien palkkiot, joukkueen varusteet sekä muita joukkueen kuluja (mm. turnausmaksuja). Jokaisella joukkueen toimintaan osallistuvalla pelaajalla on velvollisuus maksaa kuukausimaksut. Pelaajaa ei nimetä ottelutapahtumiin, mikäli maksuja on maksamatta!

Pelipassi kaudelle 2022 on 80 € ja joukkue laskuttaa sen pelaajilta. Tämän jälkeen Seura hankkii pelipassin pelaajalle. Pelipassi oikeuttaa pelaajan osallistumaan Palloliiton ja Helsingin piirin alaisiin otteluihin joita ovat mm. Helsingin piirin piirisarjan ottelut. Pelaajalla ei ole oikeutta osallistua ottelutapahtumiin, mikäli pelipassia ja/tai vakuutusta ei ole!

Valtin seuramaksu kaudella 2022 on 192 euroa. Tämä veloitetaan vuoden alussa ja se maksetaan suoraan seuralle. Joukkueella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tämän maksun suuruuteen. Tämä maksu käytetään koko seuran kulujen kattamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yhtenä isona kohteen voidaan mainita Valtin oma kenttä, jonka ylläpitoon ja kunnostukseen osa seuramaksuista käytetään.


Maksuvapaus

Mikäli pelaajalle sattuu pitkäaikainen loukkaantuminen, hän on oikeutettu maksuvapauteen kuukausimaksuista. Maksuvapautus astuu voimaan seuraavasta laskutuskaudesta lähtien ja päättyy siihen, kun pelaaja palaa harjoituksiin. Lääkärintodistus tarvitaan aina maksuvapautta pyydettäessä. Loma tai muu pitkäaikainen omaehtoinen poissaolo ei oikeuta maksuvapauteen kuukausimaksuista! Joukkueessa olevat pelaajat ovat sitoutuneet osallistumaan joukkueen kustannuksiin riippumatta siitä pystyvätkö osallistumaan toimintaan säännöllisesti (pl. pitkäaikainen loukkaantuminen).


Uuden pelaajan maksut

Joukkueeseen liittyvät uudet pelaajat saavat tutustua joukkueen toimintaan yhden kuukauden ajan. Mikäli pelaaja tämän jälkeen haluaa jatkaa joukkueessa, hän sitoutuu maksamaan joukkueen maksut. Lisenssi/pelipassi sekä seuramaksu veloitetaan kokonaisuudessaan, kuukausimaksua aletaan veloittamaan kokeiluajan jälkeen.


Taukoa pitävän tai lopettavan pelaajan maksut

Pelaajan pitäessä taukoa tai lopettaessa laskutetaan ilmoittamiskuukausi sekä sitä seuraava kuukausi. Tämä siksi, että joukkue on tehnyt kaudelle pitkäaikaisia sitoumuksia, joista ei voi luopua, vaikka pelaajamäärä muuttuisi. Myöskään jo maksettuja maksuja ei palauteta. Pelaaja saa käydä harjoituksissa näinä kuukausina. Ilmoitus lopettamisesta tulee tehdä aina kirjallisesti (sähköpostitse) joukkueenjohtajalle.


Laskutus, maksumuistutukset ja maksusopimukset

Laskut lähetetään sähköpostilla pelaajan, tai alaikäisen pelaajan kohdalla huoltajan, sähköpostiosoitteeseen suoraan laskutusjärjestelmästä. Viestissä on laskun tiedot, joita tulee käyttää laskua maksettaessa. Laskun tiedot sekä pelaajan maksuhistoria löytyvät myös Jalkkis.net sivuilta. Käytäthän aina laskussa olevaa viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein. Laskun maksettuanne käykää merkitsemässä se maksetuksi Jalkkis.net sivuilla.

Rahastonhoitaja lähettää ensimmäisen maksumuistutuksen, kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut 7 päivää. Toinen muistutus lähetetään, mikäli suoritusta ei ole ensimmäisestä muistutuksesta huolimatta saapunut kahden seuraavan viikon aikana. Pelaaja ei voi osallistua ottelutapahtumiin, mikäli toisen maksumuistutuksen jälkeen maksua ei ole maksettu kahden seuraavan viikon aikana.

Maksusopimusten teko onnistuu parhaiten sopimalla asiasta jo heti kauden alussa tai viimeistään heti laskun saavuttua. Mikäli haluat sopia maksuille pidemmän maksuajan tms. niin ole yhteydessä mahdollisimman pian rahastonhoitajaan tai joukkueenjohtajaan.


Ylimääräisen kuukausimaksun perintä

Joukkueella on oikeus periä yhden kuukauden ylimääräinen kuukausimaksu taloudellisen tilanteen niin pakottaessa. Tätä varten pidetään aina ylimääräinen vanhempainkokous jossa asia päätetään.

Vastaavasti taloudellisen tilanteen niin salliessa joukkue voi päättää jättää veloittamatta yhden kuukauden kuukausimaksun. Myös tästä sovitaan vanhempainkokouksessa.


Mikäli sinulla on kysyttävää laskutuksesta tai muista talouteen liittyvistä asioista niin ole ensin yhteydessä oman joukkueen rahastonhoitajaan tai joukkueenjohtajaan. Jos asia ei selviä hänen kanssaan, ole yhteydessä seuran toiminnanjohtajaan.