FAQ (Usein kysyttyä)

Usein kysyttyjä kysymyksiä (Frequently Asked Questions):

Q: Miten Valtin maksut menevät?

Q (SWE): Hur mycket kostar det att spela i Valtti

Q (ENG): How much does it cost to play in Valtti

A: Valtin maksut jakautuvat kolmeen osaan:

1) Seuran kausimaksu (Vuonna 2016 185€, aloittelevat ikäluokat 110€, B-ikäiset ja vanhemmat 75€ /vuosi. Sisaralennuksella toisesta lapsesta 170€). Kausimaksu maksetaan seuran tilille.

2) Joukkuemaksut riippuvat joukkueen menoista ja maksetaan suoraan joukkueen tilille. Nämä ovat yleensä 20-60€/kk. Kilpailullisemmissa ryhmissä kuukausittainen maksu voi olla korkeampi.

3) Pelipassi, joka maksetaan Palloliitolle, Palloliiton hinnaston mukaisesti. Pelipassi laskutetaan jalkkiksen kautta ja seura ostaa sen Palloliitolta.

A (SWE): Valttis avgifter är tredelade:

1) Föreningens säsongavgift är år 2016 185€, för nya åldersklasser 110€, B-ålder eller äldre 75€/år. Säsongavgift med syskonrabatt åt andra barnet 170€. Säsongavgiften betalas till föreningens konto.

2) Månatliga lagavgiften betalas rakt till lagets konto och varierar mellan 20-60€/mån beroende på lagets utgifter. I mera tävlingsinriktade åldersklasser kan summan vara lite högre.

3) Spelpassavgift som betalas rakt till Palloliitto efter deras prislista. Spelpasset faktureras via Jalkkis och föreningen gör köper.

...to be continued...