Uudet koronarajoitukset voimaan tänään 20.8.2021. Ei vaikuta merkittävästi harrastustoimintaan.

20.8.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt uusista pääkaupunkiseutua koskevista rajoituksista. 
Tänään pe 20.8. voimaan astuneen päätöksen mukaisesti kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja toimijoiden on varmistettava, ettei asiakastiloissa synny lähikontakteja.  
Pääkaupunkiseudulla voidaan uusien rajoitusten mukaisesti järjestää sisätiloissa enintään 25 henkilön ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön tapahtumia, mikäli osallistujien on mahdollista välttää lähikontaktien syntyminen. Päätöksellä ei kuitenkaan ole määrätty asiakastiloja suljettaviksi tai 
harrastustoimintaa keskeytettäväksi. Toiminta on järjestettävä siten, että osallistujilla on halutessaan mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa.  
Rajoitukset eivät täten vaikuta jalkapallon harrastustoimintaan, ja toiminta voi näillä näkymin jatkua normaalisti. Myös turnauksia voidaan järjestää, mutta mahdolliset yleisörajoitukset huomioiden.  
Mikäli otteluissa on katsojia, pitää myös heidän pystyä välttämään lähikontakteja. Yli 50 henkilön rajoituksesta voidaan poiketa erityisjärjestelyin, esimerkiksi katsomoita lohkomalla.  
Terveysturvallisuus toiminnan lähtökohtana 
Harrastustoimintaa koskevat suosituksemme ovat linjassa Olympiakomitean ohjeistuksen kanssa.  
- Toimintaan ei pidä osallistua, mikäli on mitään hengitystieinfektioon viittaavia oireita.  
- Yli 12-vuotiaat (2007 syntyneet ja vanhemmat) käyttävät kasvomaskia harjoittelun ulkopuolella.  
- Pukuhuone- ja pesutiloja ei käytetä, tai niiden käyttö on hyvin rajattua.  
- Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Käsidesiä on saatavilla toiminnan aikana.  
Lisäksi sisätiloissa toimintaan osallistuvat vain siihen tarvittavat henkilöt eli osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia toiminnan aikana. Toimintaan osallistuvat menevät tilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman toimintansa ja poistuneet tilasta.