Joukkueen säännöt

VALTTI P15-JOUKKUEEN YHTEISET SÄÄNNÖT


Joukkueen  säännöt ja maksut


Vanhempien säännöt

Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että pelaaja tulee ajoissa harjoituksiin ja peleihin. Osallistumisesta tai poissaolosta ilmoitetaan (jalkkis.net) hyvissä ajoin

Harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään harjoituksia edeltävänä päivänä klo 18. Jos ilmoittautuminen unohtuu poikkeuksellisesti, voit laittaa viestin osallistumisesta suoraan joukkueenjohtajalle.

Pelien ja turnauksien osalta, ilmoittautumisen tarkka määräaika ilmoitetaan jalkkiksessa tapahtuman yhteydessä, mutta ilmoittautuminen viimeistään 2 vrk ennen peliä tai turnausta.

Saman päivän poissaoloista laitetaan viesti valmentajalle tai joukkueenjohtajalle tai joukkueen whatsapp ryhmään

Vanhemmat huolehtivat, että lapsi ja tapahtumiin lapsen mukana saapuvat henkilöt osallistuvat joukkueen tapahtumiin terveinä. Muistetaan toipua rauhassa ennen urheilun pariin palaamista.

Vanhemmat pitävät huolta, että pelaajalla on asianmukainen ja säänmukainen varustus harjoituksissa ja peleissä.

Harjoituksissa ja peleissä pelaajia ohjaavat valmentajat. Lapsille annetaan keskittymisrauha osallistua peliin valmentajien/peluuttajien ohjauksessa. Peleissä vanhemmat kannustavat eri puolelta kenttää kuin joukkueen vaihtopenkki.

Peleissä kannustamme koko joukkuetta. Emme huuda ohjeita kentän laidalta emmekä arvostele tuomaria, pelaajia tai valmentajia (emme omia emmekä vastustajia).

Vanhemmat ovat omalla käytöksellään esimerkkinä sekä kentällä, että sen ulkopuolella. Emme tule joukkueen tapahtumiin alkoholin vaikutuksen alaisena, emmekä myöskään tupakoi joukkueen tai kenttien läheisyydessä.

Kannustamme lapsia omatoimiseenkin harjoitteluun.

Säännöt vanhempien ja joukkueen-/valmennusjohdon välille

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omalla mielipiteellään ja osallistua konkreettisesti joukkueen toiminnan kehittämiseen. Mielipiteiden ja kehitysideoita kerätään joukkueenjohdon toimesta säännöllisesti sähköpostilla sekä vähintään 2 kertaa vuodessa pidettävissä vanhempainkokouksissa.

Kaikki kunnioittavat sovittua työnjakoa joukkueen johtamisessa, valmentamisessa, huoltamisessa, muussa tukemisessa ja kannustamisessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valmentajien annetaan keskittyä valmentamiseen, peluutukseen ja pelin kehittämiseen, rahastonhoitajan joukkueen taloudenhoitoon jne.

Kaikki mahdollinen palaute vanhemmilta joukkueenjohdolle ja valmennukselle pyritään antamaan rakentavasti, mutta kuitenkin mahdollisimman suoraan ja nopeasti tarvittavan reagoinnin varmistamiseksi. Pääasiassa viestinvälittäjänä vanhempien ja valmennuksen välillä toimii joukkueenjohtaja. Joukkueenjohto ja valmennus sitoutuvat aina vastaamaan kaikkeen saamaansa palautteeseen.

Sitoudumme välittämään mahdollisimman paljon pelaajien omaa palautetta valmennukselle ja joukkueenjohdolle. Palautteen antamisen ja valmennuksen tueksi, tutustutaan Palloliiton Tunne Pelaajasi –työkaluun.

Joukkueenjohto sitoutuu viestittämään kaikista joukkuetta ja valmennusta koskevista asioista aktiivisesti ja mahdollisimman ennakoivasti pelaajia sekä vanhempia. 

Valmentajat, joukkueenjohto ja vanhemmat puhuvat joukkueen toiminnasta julkisesti (mukaan lukien omien lastensa kuullen) mahdollisimman positiivisesti ja sitä kautta itse rakentavat myönteistä ilmapiiriä joukkueelle. Mahdollinen kritiikki välitetään kohdan 3 mukaisesti mahdollisimman suoraan joukkueenjohdolle tarvittavia muutostoimia varten.

Kaikki sitoutuvat puuttumaan välittömästi havaitsemaansa kiusaamiseen tai muuhun epäasialliseen käytökseen. Vakavammissa tapauksissa informoidaan heti myös joukkueen paikalla olevia toimihenkilöitä ja joukkueenjohtajaa.

Joukkueen/Valmennuksen säännöt (pelaajien suuntaan)

Peliaikaa jaetaan tasaisesti. Peliminuutit tasaantuvat kauden aikana. Harjoitusaktiivisuus voi kuitenkin vaikuttaa peliaikaan. 

Suhtaudumme myönteisesti muiden lajien harrastamiseen ja niistä aiheutuvia poissaoloja kunnioitetaan. Lue poissaoloista ja maksuista alempaa.

Valmennus on velvollinen huomioimaan joukkueen jokaisen jäsenen ja panostamaan jokaisen jäsenen jalkapallotaitojen kehitykseen tasapuolisesti. Kunnoitathan siis myös valmentajien joukkue- ja harjoitusryhmäjakoja, sillä ne tukevat myös jokaisen yksilöllistä kehitystä. 

Positiivinen palaute pyritään antamaan julkisesti, muodossa mikä ja miksi jokin suoritus oli erityisen onnistunut ja rakentava palaute yksityisesti vain ohjauksen kohteena olevalle pelaajalle.

Kaikessa ohjaamisessa on pyrittävä positiivisen vahvistamisen periaatteiden käyttämiseen eli kannustetaan toistamaan onnistumisia, kerrotaan mikä suoritus oli hyvä ja miksi ja vältetään virheiden kautta opettamista ja kieltämistä. (kurin pitäminen on eri asia kuin valmennuksellinen ohjaaminen taitoja opetettaessa).

Mahdolliset kiistat tai ongelmatilanteet tulee ratkaista heti käymällä asia läpi ja keskustelemalla kaikkien osapuolien kanssa.

2. Pelaajan maksut

Pelaajien maksut koostuvat joukkueen kuukausimaksusta, pelipassista (lisenssi & vakuutus) sekä Valtin seuramaksusta. Turnaukset pääasiallisesti kuuluvat yleisiin maksuihin, osa tapahtumista kuten seura- ja kesäleirit ovat erillisellä maksulla.

Joukkueen kuukausimaksu on 45 €. Laskutus tapahtuu kahden kuukauden välein.

Kuukausimaksuilla katetaan kenttämaksut, seuravalmentajien palkkiot, joukkueen varusteet sekä muita joukkueen kuluja (mm. turnausmaksuja). Jokaisella joukkueen toimintaan osallistuvalla pelaajalla on velvollisuus maksaa kuukausimaksut. Pelaajaa ei nimetä ottelutapahtumiin, mikäli maksuja on maksamatta!

Jotta pelaajat voivat osallistua peleihin hankitaan jokaiselle Pelipassi. Pelipassi kaudelle 2024 on 27 € ja joukkue laskuttaa sen pelaajilta. Pelipassiin kuuluu myös vakuutus 5€, joka kattaa harjoittelun ja pelit.

Seura hankkii pelipassin ja vakuutuksen pelaajalle. Pelipassi oikeuttaa pelaajan osallistumaan Palloliiton ja Helsingin piirin alaisiin otteluihin joita ovat mm. Palloliiton Alue Etelä piirisarjan ottelut. Pelaajalla ei ole oikeutta osallistua ottelutapahtumiin, mikäli pelipassia ja/tai vakuutusta ei ole!

Valtin seuramaksu kaudella 2024 on 193 euroa. Tämä veloitetaan vuoden alussa ja se maksetaan suoraan seuralle. Joukkueella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tämän maksun suuruuteen. Tämä maksu käytetään koko seuran kulujen kattamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yhtenä isona kohteen voidaan mainita Valtin oma kenttä, jonka ylläpitoon ja kunnostukseen osa seuramaksuista käytetään.

Uuden pelaajan maksut

Joukkueeseen liittyvät uudet pelaajat saavat tutustua joukkueen toimintaan yhden kuukauden ajan. Kokeilun ajan pelaaja on vakuutettu Valtin toimesta. Mikäli pelaaja tämän jälkeen haluaa jatkaa joukkueessa, hän sitoutuu maksamaan joukkueen maksut. Lisenssi/pelipassi sekä seuramaksu veloitetaan kokonaisuudessaan, kuukausimaksua aletaan veloittamaan kokeiluajan jälkeen.

Maksuvapaus

Mikäli pelaajalle sattuu pitkäaikainen loukkaantuminen, hän on oikeutettu maksuvapauteen kuukausimaksuista. Maksuvapautus astuu voimaan seuraavasta laskutuskaudesta lähtien ja päättyy siihen, kun pelaaja palaa harjoituksiin. Lääkärintodistus tarvitaan aina maksuvapautta pyydettäessä. Loma tai muu pitkäaikainen omaehtoinen poissaolo ei oikeuta maksuvapauteen kuukausimaksuista! Joukkueessa olevat pelaajat ovat sitoutuneet osallistumaan joukkueen kustannuksiin riippumatta siitä pystyvätkö osallistumaan toimintaan säännöllisesti (pl. pitkäaikainen loukkaantuminen). 

Taukoa pitävän tai lopettavan pelaajan maksut

Maksuvapautukseen oikeuttavaksi tauoksi lasketaan vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo. Poissaolo täytyy ilmoittaa etukäteen joukkueenjohtajalle tai valmentajille. Tauot ymmärretään vielä  pelaajien ollessa pieniä, jolloin pitkäaikaista sitoutumista ei voi realistisesti vaatia. Lopettaminen täytyy myös ilmoittaa etukäteen, vähintään edeltävän kuukauden aikana, kuluvan kuukauden maksut laskutetaan vielä. Vaikka nuoremmille pelaajille ei aseteta pitkiä irtisanomisaikoja, pyydämme ilmoittamaan tauoista tai lopettamisesta hyvissä ajoin siksi, että joukkue on tehnyt kaudelle pitkäaikaisia sitoumuksia (valmentajat, kenttävuorot, peli-ilmottautumiset), joista ei voi luopua, vaikka pelaajamäärä muuttuisi. Myöskään jo maksettuja maksuja ei palauteta.  Pelaaja saa käydä harjoituksissa vain maksettuina kuukausina. Ilmoitus lopettamisesta tai tauosta tulee tehdä aina kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti tai whatsapp) joukkueenjohtajalle tai valmentajille. Vanhempien vastuulla on huolehtia että viesti tauosta tai lopettamisesta menee perille selkeästi.

Laskutus, maksumuistutukset ja maksusopimukset

Laskut lähetetään sähköpostilla pelaajan, tai alaikäisen pelaajan kohdalla huoltajan, sähköpostiosoitteeseen suoraan laskutusjärjestelmästä. Viestissä on laskun tiedot, joita tulee käyttää laskua maksettaessa. Laskun tiedot sekä pelaajan maksuhistoria löytyvät myös Jalkkis.net sivuilta. Käytäthän aina laskussa olevaa viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein. Laskun maksettuanne käykää merkitsemässä se maksetuksi Jalkkis.net sivuilla.

Rahastonhoitaja lähettää ensimmäisen maksumuistutuksen, kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut 7 päivää. Toinen muistutus lähetetään, mikäli suoritusta ei ole ensimmäisestä muistutuksesta huolimatta saapunut kahden seuraavan viikon aikana. Pelaaja ei voi osallistua ottelutapahtumiin, mikäli toisen maksumuistutuksen jälkeen maksua ei ole maksettu kahden seuraavan viikon aikana.


Maksusopimusten teko onnistuu parhaiten sopimalla asiasta jo heti kauden alussa tai viimeistään heti laskun saavuttua. Mikäli haluat sopia maksuille pidemmän maksuajan tms. niin ole yhteydessä mahdollisimman pian rahastonhoitajaan tai joukkueenjohtajaan.


Valtilta on mahdollista hakea tukea harjoittelumaksuihin, lisää täällä: https://www.valtti.info/seura/tukea-jalkapalloharrastukseen/


Ylimääräisen kuukausimaksun perintä

Joukkueella on oikeus periä yhden kuukauden ylimääräinen kuukausimaksu taloudellisen tilanteen niin pakottaessa. Tätä varten pidetään aina ylimääräinen vanhempainkokous jossa asia päätetään.

Vastaavasti taloudellisen tilanteen niin salliessa joukkue voi päättää jättää veloittamatta yhden kuukauden kuukausimaksun. Myös tästä sovitaan vanhempainkokouksessa.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää laskutuksesta tai muista talouteen liittyvistä asioista niin ole ensin yhteydessä oman joukkueen rahastonhoitajaan tai joukkueenjohtajaan. Jos asia ei selviä hänen kanssaan, ole yhteydessä seuran toiminnanjohtajaan.