Joukkueen säännöt

VALTTI P15/16-JOUKKUEEN YHTEISET SÄÄNNÖT

Joukkueen  säännöt

Joukkueen säännöt sovitaan yhdessä pelaajien kanssa ja lisätään tähän.

Vanhempien säännöt

 1. Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että pelaaja tulee ajoissa harjoituksiin ja peleihin. Osallistumisesta tai poissaolosta ilmoitetaan (jalkkis.net) hyvissä ajoin
   
  • Harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään harjoituksia edeltävänä päivänä klo 18. Jos ilmoittautuminen unohtuu poikkeuksellisesti, voit laittaa viestin osallistumisesta suoraan joukkueenjohtajalle.
    
  • Pelien ja turnauksien osalta, ilmoittautumisen tarkka määräaika ilmoitetaan jalkkiksessa tapahtuman yhteydessä, mutta ilmoittautuminen viimeistään 2 vrk ennen peliä tai turnausta.
    
  • Saman päivän poissaoloista laitetaan viesti valmentajalle tai joukkueenjohtajalle.
    
 2. Vanhemmat huolehtivat, että lapsi ja tapahtumiin lapsen mukana saapuvat henkilöt osallistuvat joukkueen tapahtumiin terveinä. Muistetaan toipua rauhassa ennen urheilun pariin palaamista.
   
 3. Vanhemmat pitävät huolta, että pelaajalla on asianmukainen varustus harjoituksissa ja peleissä.
   
 4. Harjoituksissa ja peleissä pelaajia ohjaavat valmentajat. Lapsille annetaan keskittymisrauha osallistua peliin valmentajien/peluuttajien ohjauksessa. Peleissä vanhemmat kannustavat eri puolelta kenttää kuin joukkueen vaihtopenkki.
   
 5. Peleissä kannustamme koko joukkuetta. Emme huuda ohjeita kentän laidalta emmekä arvostele tuomaria, pelaajia tai valmentajia (emme omia emmekä vastustajia).
   
 6. Vanhemmat ovat omalla käytöksellään esimerkkinä sekä kentällä, että sen ulkopuolella. Emme tule joukkueen tapahtumiin alkoholin vaikutuksen alaisena, emmekä myöskään tupakoi joukkueen tai kenttien läheisyydessä.
   
 7. Kannustamme lapsia omatoimiseenkin harjoitteluun.

 

Säännöt vanhempien ja joukkueen-/valmennusjohdon välille

 1. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omalla mielipiteellään ja osallistua konkreettisesti joukkueen toiminnan kehittämiseen. Mielipiteiden ja kehitysideoita kerätään joukkueenjohdon toimesta säännöllisesti sähköpostilla sekä vähintään 2 kertaa vuodessa pidettävissä vanhempainkokouksissa.
   
 2. Kaikki kunnioittavat sovittua työnjakoa joukkueen johtamisessa, valmentamisessa, huoltamisessa, muussa tukemisessa ja kannustamisessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valmentajien annetaan keskittyä valmentamiseen, peluutukseen ja pelin kehittämiseen, rahastonhoitajan joukkueen taloudenhoitoon jne.
   
 3. Kaikki mahdollinen palaute vanhemmilta joukkueenjohdolle ja valmennukselle pyritään antamaan rakentavasti, mutta kuitenkin mahdollisimman suoraan ja nopeasti tarvittavan reagoinnin varmistamiseksi. Pääasiassa viestinvälittäjänä vanhempien ja valmennuksen välillä toimii joukkueenjohtaja. Joukkueenjohto ja valmennus sitoutuvat aina vastaamaan kaikkeen saamaansa palautteeseen.
   
 4. Sitoudumme välittämään mahdollisimman paljon pelaajien omaa palautetta valmennukselle ja joukkueenjohdolle. Palautteen antamisen ja valmennuksen tueksi, tutustutaan Palloliiton Tunne Pelaajasi –työkaluun.
   
 5. Joukkueenjohto sitoutuu viestittämään kaikista joukkuetta ja valmennusta koskevista asioista aktiivisesti ja mahdollisimman ennakoivasti pelaajia sekä vanhempia.
   
 6. Valmentajat, joukkueenjohto ja vanhemmat puhuvat joukkueen toiminnasta julkisesti (mukaan lukien omien lastensa kuullen) mahdollisimman positiivisesti ja sitä kautta itse rakentavat myönteistä ilmapiiriä joukkueelle. Mahdollinen kritiikki välitetään kohdan 3 mukaisesti mahdollisimman suoraan joukkueenjohdolle tarvittavia muutostoimia varten.
   
 7. Kaikki sitoutuvat puuttumaan välittömästi havaitsemaansa kiusaamiseen tai muuhun epäasialliseen käytökseen. Vakavammissa tapauksissa informoidaan heti myös joukkueen paikalla olevia toimihenkilöitä ja joukkueenjohtajaa.

 

Joukkueen/Valmennuksen säännöt (pelaajien suuntaan)

 1. Peliaikaa jaetaan tasaisesti. Peliminuutit tasaantuvat kauden aikana. Harjoitusaktiivisuus voi kuitenkin vaikuttaa peliaikaan.
   
 2. Suhtaudumme myönteisesti muiden lajien harrastamiseen ja niistä aiheutuvia poissaoloja kunnioitetaan.
   
 3. Valmennus on velvollinen huomioimaan joukkueen jokaisen jäsenen ja panostamaan jokaisen jäsenen jalkapallotaitojen kehitykseen tasapuolisesti.
   
 4. Positiivinen palaute pyritään antamaan julkisesti, muodossa mikä ja miksi jokin suoritus oli erityisen onnistunut ja rakentava palaute yksityisesti vain ohjauksen kohteena olevalle pelaajalle.
   
 5. Kaikessa ohjaamisessa on pyrittävä positiivisen vahvistamisen periaatteiden käyttämiseen eli kannustetaan toistamaan onnistumisia, kerrotaan mikä suoritus oli hyvä ja miksi ja vältetään virheiden kautta opettamista ja kieltämistä. (kurin pitäminen on eri asia kuin valmennuksellinen ohjaaminen taitoja opetettaessa).
   
 6. Mahdolliset kiistat tai ongelmatilanteet tulee ratkaista heti käymällä asia läpi ja keskustelemalla kaikkien osapuolien kanssa.