Organisaatio

VALTIN ORGANISAATIO

Seura

Puotinkylän Valtti on monilajiseura, jossa jalkapallon osuus urheilutoiminnasta on noin 90%. Seuraa johtaa sen johtokunta. Johtokunnan alaisuudessa ovat jalkapallojaosto ja salibandyjaosto.

Jalkapallojaosto

Valtin jalkapallotoimintaa johtaa jalkapallojaosto. Jalkapallojaosto ohjaa, koordinoi ja valvoo joukkueiden ja ikäluokkien toimintaa sekä vastaa jalkapallon yhteisestä taloudesta. Jalkapallojaoston alaisuudessa toimivat palkatut työntekijät, joiden tärkeimmät tehtävät ovat pelaaja- ja valmentajakoulutuksen järjestäminen sekä joukkueiden ja ikäluokkien toiminnan ohjaaminen. Jalkapallojaosto järjestää keväisin ja syksyisin jalkapallon kevät- ja syyskokoukset, joissa tehdään tärkeimmät päätökset, mm. päätetään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään pelaajamaksut.

Ikäluokat ja joukkueet

Jalkapallotoiminnan varsinaiset järjestäjät ovat ikäluokat, joita pojilla on yksivuosittain ja tytöillä joko yksi- tai kaksivuosittain, riippuen pelaajamääristä. Ikäluokkien sisällä toimii joukkueita. Ikäluokalla on valmentajien lisäksi vähintään kaksi toimihenkilöä, joukkueenjohtaja, joka vastaa koko ikäluokan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taloudenhoitaja. Nämä valitaan vanhempainkokouksissa, joita pidetään vähintään kerran vuodessa. Lisäksi joukkueen toimihenkilöinä voi toimia tiedottaja, huoltaja, varustevastaava jne. C-junioreista alkaen ikäluokat toimivat jalkapallojaoston alaisuudessa ja niiden joukkueenjohtajan valitsee jalkapallojaosto.

Salibandy

Seurassa toimivat salibandyjoukkueet hoitavat toimintaansa itsenäisesti