Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Puotinkylän Valtti ry

Y-tunnus: 0571982-3

Osoite: Rantakartanontie 14, 00910 HKI

sähköposti: toimisto@valtti.info

Tietosuoja-asioissa vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava

Kennet Holmström

toimisto@valtti.info

Henkilörekisterin nimi

Jäsenrekisteri (Jalkkis)

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen.
 • Yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen

Jäsenasioiden hoitaminen kuten pelipassien hankkiminen ja laskuttaminen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään tai tämän huoltajalta
 • Palloliiton Pelipaikka-järjestelmästä

Käsiteltävät henkilötiedot:

 

 • Nimi
 • Osoite
 • Postinumero ja –toimipaikka
 • Syntymäaika
 • Puheliinnumero
 • Sähköpostiosoite

Henkilötietojen luovuttaminen

Suomen Palloliitolle pelaajalisenssin hankkimista ja hallinnointia varten.

Sporttisaitille nettisivujen ylläpitoa varten.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joilla on suora tarve tietojen käsittelyyn. Jokainen henkilötietoihin pääsevä näkee vain hänelle tehtävänsä hoitoon tarpeelliset tiedot. Seuran järjestelmien pääkäyttäjät ovat erikseen nimettyjä henkilöitä.

Tietojen säilytysaika

Jäsenyyden ajan tai sen ajan, joka on perusteltua säilyttää tietoja esim. laskutuksen varmistamista varten.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen.

Oikeus tietojen poistamiseen.

 • a) jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.
 • b) jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 • c) jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen.

 • a) jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden.
 • b) jos käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • c) jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Oikeus peruuttaa suostumus

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@valtti.info tai postitse osoitteeseen Rantakartanontie 14, 00910 HKI