Tukea jalkapalloharrastukseen

Tässä ohjeessa kerromme miten ja mistä on mahdollista hakea tukea pelaajan joukkue- ja seuramaksuihin.

Tukea voi saada seuraavista lähteistä:


1.     Toimeentulotuki

2.     SOS Lapsikylä

3.     Tukikummit

4.     Hope ry

5.     Valtti tukirahasto


1. Toimeentulotuki

Kelan toimeentulotuki sivut


Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada?

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista.

Perusosa

Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin (esim. ruoka ja vaatteet).

Perusosalla katetaan:

  • ravintomenot
  • vaatemenot
  • vähäiset terveydenhuoltomenot (esim. itsehoitolääkkeet)
  • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
  • paikallisliikenteen käyttö
  • sanomalehden tilaus
  • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
  • harrastus- ja virkistystoiminta
  • muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Näitä menoja ei siis huomioida erikseen perustoimeentulotuessa, vaan ne sisältyvät perusosaan yhtenä kokonaisuutena.  Näin ollen sinun ei tarvitse esittää tositteita (esim. kuitteja tai laskuja) perusosalla katettavista menoista. Jokaiselle perheenjäsenelle huomioidaan laskelmassa menoeränä oma perusosansa.

Perusosan määrä yksin asuvalle on 504,06 euroa vuonna 2021.


2. SOS Lapsikylä

Unelmista.fi


Harrastustuki

SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.

Tukihakemuksen pääset täyttämään kirjauduttuasi alustalle. Harrastustukea myönnetään ensisijaisesti koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kanssa tehtyihin hakemuksiin hankkeen kokeilupaikkunnilla Helsingissä, Espoossa, Varkaudessa, Kuopiossa ja Jyväskylässä.


3. Tukikummit

Tukikummit.fi


Tukikummit-säätiö kanavoi saamansa lahjoitukset Kirkon diakoniarahastolle, joka hoitaa käytännön avustustoiminnan omien sääntöjensä ja käytäntöjensä mukaisesti. Hakemuksen tekemisen tai avustuksen saamisen edellytyksenä ei ole Suomen kansalaisuus tai kuuluminen mihinkään uskontokuntaan.

Avustuksen saamiseksi tulee olla yhteydessä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään.

Avustuspäätös ilmoitetaan hakemuksen tehneelle diakoniatyöntekijälle.

Tukikummit-säätiön lahjoittamilla varoilla tuetaan taloudellisesti Suomessa asuvia hädänalaisessa asemassa olevia lapsia ja nuoria.

Avustusten tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten tilannetta ja siten ehkäistä syrjäytymistä.

Avustuksia myönnetään vain sellaisiin kustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus, lapsen koulunkäyntiongelmat, perheväkivalta, ero tai päihdeongelma) huomioidaan avustuksia myönnettäessä. Avustuksia myönnetään esimerkiksi opiskelun, kouluttautumisen ja harrastusten välittömiin kustannuksiin, vaatteisiin ja kenkiin tai esimerkiksi matkakuluihin isovanhempien tai etävanhemman tapaamiseksi. Tukikummit-avustukset ovat kertaluonteisia ja perhekohtaisia.


4. Hope ry

Hope ry:n kotisivut


Autamme vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä (joissa 0-17 vuotiaita lapsia) sekä huostaanotettuja lapsia. Lahjoitukset on saatu hyväsydämisiltä suomalaisilta, jotka tukevat toimintaamme. Vaikka suurin osa vaatteista, kengistä, leluista ja huonekaluista on käytettyjä, ovat ne hyväkuntoisia ja ajanmukaisia. Tuemme myös lasten harrastustoimintaa ja toteutamme vapaa-ajan elämyksiä.

Kirjoita mahdollisimman tarkasti tämän hetkisistä tarpeista (esim. vaatepyynnön yhteydessä lapsen sukupuoli, ikä ja vaatekoko), tämä nopeuttaa yhteydenottoamme. Yhteydenottoa varten muistathan ilmoittaa yhteystietosi.


5. Valtti-Tuki

Valtti-Tuki


Tuen mahdollistavat seuran yhteistyökumppaneiden ja yksityishenkilöiden lahjoitukset sekä valtion ja kaupungin avustukset ja muiden organisaatioiden tuet. 

Valtti-Tuki on tarkoitettu niiden pelaajien perheille, jotka tarvitsevat taloudellista tukea jalkapallon harrastamiseen Valtissa.

Valtti-Tukea myöntää seuran hallitus määräaikaan mennessä hakemuksensa jättäneille. 

Mahdollinen Valtti-tuki myönnetään hyvityksenä Valtin kausi- tai joukkuemaksuista. Hakijalta pyydetään tarvittaessa lisätietoja ennen päätöksen tekoa. 

Valtti-Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa. 

- 1-30.11 (päätökset ja maksatus 15.12 mennessä)

- 1-31.5 (päätökset ja maksatus 15.6 mennessä)