Päivitetty koronaohjeistus

9.12.2021

Valtin joukkuetoiminta toistaiseksi

  • Aktiivisessa lähitoiminnassa ovat tällä hetkellä seuran kaikki juniori- ja aikuisjoukkueet. Kaikki toiminta on mitoitettu niin, että turvavälit on mahdollista säilyttää niin halutessaan. Jokaisen joukkueen tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan niin ulko- kuin sisätiloissakin terveysturvallista toimintatapaa.
  • Aluehallintoviraston 2.12. antamien määräysten mukaan kaikkien yli 16-vuotiaiden tulee esittää koronapassi osallistuakseen sisätiloissa järjestettävään toimintaan (harjoitus, ottelu, turnaus, muu seuran tapahtuma).

·        Toiminnan järjestäjä (seura –> joukkue) on vastuussa, että jokaisessa tapahtumassa mukana olevat ovat näyttäneet koronapassin. Ilman koronapassia toimintaan ei edellä mainitun mukaisesti voi osallistua. Mikäli koronapassiton henkilö ei kehotettaessa poistu tiloista, tulee paikalle kutsua viranomaiset, jotka suorittavat poistamisen.

·        Koronapassin tarkastamisesta vastaa joukkue/ryhmä. Vastuuvalmentaja, joka on sopimussuhteessa seuraan tai joukkueen muu yhteyshenkilö vastaa tarkastamisen organisoimisesta ja voi sen tarpeen vaatiessa delegoida muulle joukkueen toimihenkilölle. Koronapassin lukijan voi ladata osoitteesta: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.thl.koronatodistus&hl=fi

·        Koronapassi tulee tarkistaa joka kerta (esim. kerran viikossa ei riitä). Koronapassin tiedoista ei saa muodostaa rekisteriä tms.

  • Valtin joukkueista ja ryhmistä määräys koskee 16 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia juniorijoukkueiden, aikuisjoukkueiden, harrastejoukkueiden ja -ryhmien jäseniä.

·        Määräys koskee myös tiloissa olevia vanhempia, joten toistaiseksi vanhemmat eivät voi olla seuraamassa harjoituksia sisätiloissa.

·        Ottelutapahtumissa tuomari ei ole työsuhteessa, eli myös 16-vuotiaiden ja vanhempien tuomareiden ja pelinohjaajien koronapassit tulee kotijoukkueen tarkistaa.

·        Määräys koronapassin käytöstä koskee myös ottelutapahtumien katsojia.

·        Määräys ei koske seuraan työsuhteessa olevia (päätoimiset ja osa-aikaiset työntekijät ja sopimusvalmentajat).  


Lisätietoja tarvittaessa osoitteesta: mika(a)valtti.info